Bereikbaarheid

Vrijdag 28 juni 2019 organiseert de Stichting Ronde van Ede de Ronde van Ede tijdens het NK wielrennen. Er zijn verkeersmaatregelen nodig om de veiligheid van de wielrenners, toeschouwers en omwonenden te kunnen waarborgen. Hiervoor vragen wij graag uw begrip en medewerking.

Afgesloten wegen

Tijdens de wielerwedstrijden is het parcours afgesloten voor al het verkeer. Het betreft de Raadhuisstraat, Arnhemseweg, Vossenakker, Bergstraat, Oude Arnhemseweg, Vossenakker en de Arthur van Schendellaan. De afsluiting geldt tussen 16.45 en 21.30 uur. Voor het doorgaande verkeer zal door de gemeente Ede een omleiding worden ingesteld. Dit zal middels omleidingsborden worden aangegeven. Hotel de Paasberg blijft gedurende het evenement bereikbaar.

Parkeerverbod

Op de Raadhuisstraat, Arnhemseweg, Vossenakker, Bergstraat, Oude Arnhemseweg, Vossenakker en de Arthur van Schendellaan geldt op vrijdag 28 juni van 12.00 tot 22.00 uur een parkeerverbod voor de rijbaan en parkeervakken. Op plekken waar parkeren verboden is zal dit worden aangegeven middels het bord E1 met onderbord. Bewoners langs en/of binnen het parcours worden tevens verzocht, als zij van hun auto gebruik willen maken tussen 16.45 en 22.00 uur, deze vóór aanvangstijd buiten het parcours te parkeren.

Oversteekplaatsen

Voor bewoners binnen het parcours zijn door de organisatie een aantal oversteekplaatsen gecreëerd waar u als bewoner tussen de wedstrijden door met de auto het parcours kan oversteken. Deze oversteekplaatsen zijn ter hoogte van de Bergstraat, Park Paasberg en Arnhemseweg. Oversteken met de auto is echter alléén tussen de wedstrijden door beperkt mogelijk op aangeven van de verkeersregelaars! Bewoners van de appartementen aan de Raadhuisstraat evenals medewerkers van de diverse winkels in het centrum kunnen via de tunnel (Gildestraat) hun parkeerplekken verlaten. Oversteken te voet of per fiets is op diverse plaatsen mogelijk.

Calamiteiten

Alle woningen en kantoren aan het parcours blijven gedurende het evenement bereikbaar voor de hulpdiensten. Indien nodig zal de wedstrijd door de organisatie worden stilgelegd om hulpdiensten de ruimte te geven. Eén weghelft van de Raadhuisstraat fungeert als calamiteitenroute.

Vrijwilligers en verkeersregelaars

Door de organisatie zullen op diverse plaatsen vrijwilligers en bevoegde verkeersregelaars worden ingezet. Deze zijn te herkennen aan gele veiligheidshesjes en/of verkeersregelaarshesjes. Zij bewaken het parcours en kunnen indien nodig uw vragen beantwoorden. Hebt u voor het evenement nog vragen over de bereikbaarheid, dan verzoeken wij u contact op te nemen via info@rondevanede.nl.

Verwacht u bezoek of visite? Attendeer uw bezoek of visite dan op de mogelijke hinder door de Ronde van Ede en vraag hen buiten het parcours te parkeren en te voet naar u toe te komen.