Bereikbaarheid

Zaterdag 24 juni 2023 wordt de Ronde van Ede georganiseerd. Er zijn verkeersmaatregelen nodig om de veiligheid van de wielrenners, toeschouwers en omwonenden te kunnen waarborgen. Gedurende het evenement – tussen circa 18.00-22.00h – kan dit enige overlast veroorzaken. Wij doen er natuurlijk alles aan om deze zo beperkt mogelijk te houden en vragen hiervoor uw begrip en medewerking.

Afgesloten wegen

Tijdens de wielerwedstrijden is het parcours afgesloten voor al het verkeer. Voor het doorgaande verkeer wordt in overleg met de gemeente Ede een omleiding ingesteld. Dit wordt middels omleidingsborden aangegeven. Omwonenden worden hier t.z.t. nader over geïnformeerd. Houd ook deze website in de gaten voor meer informatie.

Parkeerverbod

Op de wegen van het parcours geldt op 24 juni een parkeerverbod voor de rijbaan en parkeervakken. Op plekken waar parkeren verboden is zal dit worden aangegeven middels het bord E1 met onderbord. Bewoners langs en/of binnen het parcours worden tevens verzocht, als zij van hun auto gebruik willen maken, deze vóór aanvangstijd buiten het parcours te parkeren.

Oversteekplaatsen

Voor bewoners  binnen het parcours zijn door de organisatie een aantal oversteekplaatsen gecreëerd waar u als bewoner tussen de wedstrijden door te voet of per fiets het parcours kan oversteken op aangeven van de verkeersregelaars! Oversteken met de auto is niet mogelijk.

Calamiteiten

Alle woningen en kantoren aan het parcours blijven gedurende het evenement bereikbaar voor de hulpdiensten. Indien nodig zal de wedstrijd door de organisatie worden stilgelegd om hulpdiensten de ruimte te geven. Eén weghelft van de Raadhuisstraat fungeert als calamiteitenroute.

Vrijwilligers en verkeersregelaars

Door de organisatie worden op diverse plaatsen vrijwilligers en bevoegde verkeersregelaars ingezet. Deze zijn te herkennen aan gele veiligheidshesjes en/of verkeersregelaarshesjes. Zij bewaken het parcours en kunnen indien nodig uw vragen beantwoorden. Heeft u voor het evenement nog vragen over de bereikbaarheid, dan verzoeken wij u contact op te nemen via info@rondevanede.nl.

Verwacht u bezoek of visite? Attendeer uw bezoek of visite dan op de mogelijke hinder door de Ronde van Ede en vraag hen buiten het parcours te parkeren en te voet naar u toe te komen.